دربارهٔ ما

به وب‌سایت انجمن دانشجویان ایرانی مونیخ خوش آمدید.
انجمنی که تلاش دارد فضایی گرم و دوستانه برای حمایت همه‌جانبه از دانشجویان بین‌المللی، به خصوص دانشجویان ایرانی به وجود آورد.

رسالت ما

درانجمن ایرانیان مونیخ دو هدف اصلی پیگیری می‌شود.
۱. حمایت از دانشجویان بین‌المللی، به خصوی دانشجویان ایرانی
۲. به وجود آوردن فضایی برای تبادلی فرهنگی مابین دانشجویانی که پیشینه های متنوع دارند.
ما متوجه هستیم دانشجویان بین‌الملل به واسطهٔ دوری از کشورشان با چالش های متعددی رو به رو می‌شوند. پس برآنیم تا با حمایت از آن‌ها به تسهیل زندگی این دسته از دانشجویان کمک کنیم.

عضو انجمن شوید

ما از تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان برای عضویت در انجمن دانشجویان ایرانی مونیخ دعوت می‌کنیم. چه دانشجویان ایرانی و چه دانشجویان بین‌المللی که مشتاق به آشنایی با فرهنگ ایران (ایران فرهنگی) هستند. با پیوستن به انجمن می‌توانید در تهیه و برنامه‌ریزی رویداد‌های فرهنگی و دانشجویی همکاری کنید و همچنین با شرکت در گفت‌وگوها از حضور در جوی دوستانه لذت ببرید.

فعالیت‌های ما

Cultural Exchange

Embracing diversity and promoting cultural understanding lie at the core of our club. We believe that the true essence of education extends beyond textbooks, encompassing the sharing of traditions, languages, and customs. Through various of events and activities, we facilitate meaningful interactions between international students. Whether it's celebrating traditional Iranian festivals, organizing language exchange programs, or hosting cultural workshops, we provide a space for cultural exchange and understanding.

Supporting internation students

Moving to a new country for education can be both exciting and challenging. Our club aims to make this journey smoother for especially for Iranian students in Munich. We offer valuable resources, information, and assistance, helping students navigate the difficulties of studying abroad. From academic guidance to practical tips on adapting to a new environment.