ارتباط با ما

شما می‌توانید هرگونه پرسش، انتقاد یا پیشنهاد خود را یا از طریق فرم زیر یا با ارسال مستقیم ایمیل به دست ما برسانید. همواره مشتاق دریافت پیام های شما هستیم.

ارتباط با هیئت مدیره

ارتباط با کمیتهٔ امور دانشجویی