درخواست عضویت

عضویت در سرور دیسکورد انجمن

سرور دیسکورد انجمن محلی است برای تبادل نظر، پرسش، سامان‌دهی رویداد ها، دریافت اطلاعات تحصیلی ، تبلیغات و دیگر فعالیت هاست. با این حال علاقه مندان می‌توانند با پیوستن به این سرور و ارسال بازخورد هایشان ما را در بهینه‌سازی آن یاری رسانند

شما می‌توانید با پرکردن فرم عضویت و ارسال مدرکی برای اثبات نسبت شما با مراکز آموزش عالی در استان بایرن به سرور دیسکورد بپیوندید.

شما می‌توانید راهنمای استفاده از سرور دیسکورد را از طریق لینک های زیر به دو زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنید

توجه داشته باشید که در حال حاضر سرور دیسکورد در مرحلهٔ آماده سازی است. و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده. بنابراین ممکن است امکانات و شمایل سرور به صورت ناگهانی تغییر کند

آیا مشتاق به عضویت در انجمن دانشجویی هستید؟

هر فرد مشتاق به عضویت در انجمن می‌بایست وجوه گوناگون فعالیت در انجمن را در نظر داشته باشد. این جنبه ها را می‌توان به کلید واژه (عبارت) های زیر خلاصه کرد

کار گروهی
نقش اجتماعی
بحث و گفت‌وگو های گروهی
مساعدت به دیگر دانشجویان
زبان فارسی و فرهنگ ایرانی
تبادل فرهنگی و ادغام
سازماندهی

اگر این کلید واژه ‌با رویکرد شما هم‌راستاست برای عضویت در انجمن اقدام کنید