روز معارفه دانشجویی سال ۲۰۲۳

با حمایت مالی (German Academy Exchange Service) DAAD با بورسیه وزارت خارجه جمهوری فدرال آلمان

چرا شرکت کنم؟

شروع تحصیل و کنارآمدن با زندگی دانشجویی یکی ازچالش های دانشجویان تازه‌وارد غیرآلمانی در آلمان است. همچنین پیدا کردن و پیوستن به گروه‌هایی که دغدغه های مشترکی با دانشجویان دارند می‌تواند به بالابردن کیفیت زندگی دانشجویان کمک کند. بنابراین انجمن دانشجویان ایرانی گردهمایی را ترتیب داده که در آن دانشجویان می‌توانند:
. با دیگر دانشجویان آشنا شوند
. توصیه هایی در مورد زندگی در مونیخ دریافت کنند
. با انجمن‌های فرهنگی مقیم در مونیخ آشنا شوند
. با فارغ التحصیلان و دانشجویان سال های بالاتر آشنا شوند
. از فضایی دوستانه لذت ببرند

برنامه چیست؟

۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ خوش‌آمد گویی توسط انجمن و هیئت علمی دانشگاه
۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۰ نکاتی پیرامون انجمن دانشجویان ایرانی مونیخ

۱۵:۴۰ تا ۱۵:۵۵ اجرای موسیقی
۱۵:۵۵ تا ۱۶:۱۰ آشنایی با دیگر انجمن‌های فرهنگی ایرانی مونیخ
۱۶:۱۰ تا ۱۹:۰۰ نوشیدنی، تنقلات و دیگر فعالیت‌های گروهی

کِی و کجا شرکت کنم؟

۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ از ساعت ۱۵ تا ۱۹
Foyer Theresianum

دسترسی به محل برگزاری از طریق ورودی Theresienstrasse به آسانی مقدور است .